Tin Tức

Cổ phiếu được đưa ra khỏi diện cảnh báo

Cổ phiếu được đưa ra khỏi diện cảnh báo

Cổ phiếu được đưa ra khỏi diện cảnh báo

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định đưa cổ phiếu VRC của Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 31/3/2017 do Địa ốc Vũng Tàu đã khắc phục được nguyên nhân dẫn tới tình trạng cổ phiếu bị đưa vào diện bị cảnh báo.

Trước đó, từ 1/4/2016, cổ phiếu VRC bị đưa vào diện bị kiểm soát và duy trì đến nay, nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2016 là -0,72 tỷ đồng, và LNST chưa phân phối đến 30/6/2016 là 3,46 tỷ đồng, vẫn chưa khắc phụ được tình trạng dẫn đến cổ phiếu bị kiểm soát.

Kết quả kinh doanh năm 2016 đã kiểm toán, VRC báo lãi sau thuế 2,25 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ gần 2,35 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm là 6,1 tỷ đồng, đã khắc phục được nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào diện bị cảnh báo.

>> Iphone lock làm điên đảo thị trường

Cổ phiếu chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo

Cổ phiếu SAV của Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 31/3/2017. Nguyên nhân, do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 là 2,8 tỷ đồng, và LNST chưa phân phối đến 31/12/2016 là số âm -46,57 tỷ đồng, thuộc trường hợp chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định.

Cổ phiếu NAV của Công ty cổ phần Nam Việt bị đưa vào diện bị cảnh báo do LNST năm 2016 là -12,08 tỷ đồng và LNST chưa phân phối đến 31/12/2016 là -11,8 tỷ đồng căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của công ty, thuộc trường hợp bị đưa vào diện bị cảnh báo.

Cổ phiếu tiếp tục giữ nguyên diện bị kiểm soát

Cổ phiếu VOS của CTCP Vận tải Biển Việt Nam bị giữ nguyên diện kiểm soát, do LNST chưa phân phối năm 2014 là -144 tỷ đồng và LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2015 là -197 tỷ đồng.

Đồng thời trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016, LNST của công ty mẹ là -361 tỷ đồng, và LNST chưa phân phối đến 31/12/2016 là -800 tỷ đồng. Như vậy công ty vẫn chưa khắc phục được tình trạng dẫn đến cổ phiếu bị kiểm soát. Do vậy, Sở GDCK Thành Phố Hồ Chí Minh quyết định giữ nguyên diện bị kiểm soát đối với cổ phiếu VOS.

Cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch

Toàn bộ gần 46 triệu cổ phiếu BGM của Công ty cổ phần Khoảng sản Bắc Giang bị tạm ngừng giao dịch từ 30/3/2017 do công ty thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị dưa vào diện bị kiểm soát.

Giá cổ phiếu BGM đã giảm sâu về mức 860 đồng/cổ phiếu, sau chuỗi giảm sàn mấy phiên liên tục.

Theo InfoNet/HSX

cầm đồ máy tính cam xe may cầm đồ xe ô tô lãi suất f88 cao f88 cầm đồ f88 lãi suất f88