Tin Tức

Eximbank đặt mục tiêu tăng trưởng từ khoảng 13%-16%

Eximbank đặt mục tiêu tăng trưởng từ khoảng 13%-16%

Một lần nữa, chương trình Đại hội sẽ bao gồm nội dung bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị khi ngân hàng có thể tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 8 thành viên lên 11 thành viên trong nhiệm kỳ 2015- 2020. Eximbank cho biết đã nhận được danh sách 3 ứng cử viên vào HĐQT và đã trình danh sách này lên Ngân hàng nhà nước đúng thời hạn quy định là trước 1 tháng kể từ ngày tổ chức Đại hội. Theo quy trình, danh sách ứng cử viên đã được Ngân hàng nhà nước phê duyệt. Tuy nhiên danh tính các ứng cử viên cho 3 ghế nóng trên vẫn đang được giữ kín. Mặc dù vậy, nhiều khả năng các ứng viên này vẫn là đại diện đến từ các nhóm cổ đông lớn.
>> Cầm đồ F88 tại sao lại được Mekong Capital đầu tư
Trong tài liệu họp ĐHĐCĐTN, Eximbank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 khoảng 600 tỷ đồng, tăng trưởng 53,6% từ mức thấp trong năm 2016.

Để đạt được mục tiêu trên, Eximbank đặt mục tiêu tăng trưởng từ khoảng 13%-16% cho tín dụng (đạt 108,87 nghìn tỷ đồng) và huy động (đạt 120 nghìn tỷ đồng). Theo đó, tổng tài sản tăng trưởng 16,47% đạt 150 nghìn tỷ đồng.

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng và nguồn vốn huy động khó có thể phân tách chính xác và cụ thể hơn do định nghĩa về cấp tín dụng và tổng huy động thường khá chung chung và thường bao gồm một số loại hình khác nhau. Chẳng hạn, cấp tín dụng bao gồm các khoản vay khách hàng, cho vay liên ngân hàng, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và các giao dịch bảo lãnh khác trong khi đó tổng huy động có thể bao gồm huy động liên ngân hàng, huy động từ khách hàng và các giấy tờ có giá. Do đó, rất khó để Eximbank có số tăng trưởng cụ thể cho vay khách hàng và huy động khách hàng.

Ngân hàng cũng đặt kế hoạch tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 3%. Với tỷ lệ CAR ở mức rất cao, là 16,7% trong năm 2016, Eximbank đã không đề xuất các phương án tăng vốn trong nội dung Đại hội.

Thực tế, Eximbank hiện đang gặp khó khăn trong việc xây dựng các chiến lược kinh doanh dài hạn do xung đột của các nhóm cổ đông lớn và danh mục cho vay đang giảm dần theo thời gian trong vài năm qua. Ngân hàng đã rất tích cực hoán đổi nợ xấu với VAMC và hiện đang phải gánh chịu chi phí dự phòng rất lớn từ danh mục trái phiếu VAMC. Giá trị gốc và giá trị thuần sau dự phòng của trái phiếu VAMC chiếm tỷ lệ tương ứng là 8,09% và 6,48% danh mục cho vay khách hàng cuối năm 2016.

Trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang gia tăng việc mua vào cổ phiếu của Eximbank, dẫn tới room nước ngoài đã giảm xuống chỉ còn 9,08 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,73% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Theo Ngân Giang

Infonet

cầm đồ máy tính cam xe may cầm đồ xe ô tô lãi suất f88 cao f88 cầm đồ f88 lãi suất f88